KØBERRÅDGIVNING

Har jeg brug for det?

Gør dig selv en tjeneste og gør brug af en professionel køberrådgiver eller købermægler. Med en købermægler ved din side, kan du være sikker på, at du får den bedst mulige rådgivning og vejledning igennem hele boligkøbsprocessen.

Vores samarbejdspartnere og deres køberrådgivere og købermæglere har den nødvendige erfaring og ekspertise, som er vigtig for at sikre, at du træffer de rigtige valg og får den bedst mulige handel. Vi varetager udelukkende dine interesser som køber og sørger for, at du får det bedste overblik og beslutningsgrundlag og dermed den største tryghed i din boligkøbsproces.

Vores service omfatter alt fra boligudsøgning, boligrådgivning, boligvurderinger og dokumentundersøgelser til rådgivning om pris, finansiering, byggeteknik og juridiske spørgsmål. Vi er med dig hele vejen igennem, fra den første boligvisning til underskrivelsen af købsaftalen og overdragelsen af boligen.

Træf det rigtige valg for dig og din boliginvestering – vælg en professionel købermægler eller boligrådgiver.

Uanset dit behov kan vi hjælpe og guide dig

Før du er klar til at afgive et købstilbud på en bolig, bør du have undersøgt den nøje. Det gælder både boligens dokumenter inkl bilag og boligens fysiske tilstand. Vi gennemgår processen så er det op til dig om du har brug for hjælp eller ej, men først lige et par afklarende fakta.

 • Ejendomsmægler – det er sælgers rådgiver
 • Købermægler og køberrådgiver – det er købers rådgiver.
 • Berigtigelse – dette kan klares af såvel sælgers som købers rådgiver eller dig selv for den sags skyld.

Derfor har du brug for en køberrådgiver og eller en købermægler

Står du overfor at skulle købe ny bolig? Så er der nogle vægtige grunde til at få en køberrådgiver eller købermægler ind over processen! Vi giver dig her lidt mere information du skal være opmærksom på og forholde dig til når du står for at købe en bolig.

Det er enormt vigtigt at få rådgivning, når man skal til at købe ny bolig. Det er en stor beslutning, man står over for, og for de fleste er den bolig, man køber, det sted man skal leve mange år frem, og i få tilfælde resten af livet. Selve købsprocessen er dog ikke altid lige gennemskuelig, hvis man ikke har prøvet det før eller kender noget særligt til det. Købsprocessen kan byde på mange faldgruber, som kan påvirke både glæden ved at købe den nye bolig samt ens økonomiske situation. Med en køberrådgiver og/eller købermægler på sidelinjen kan man få hjælp til at undgå netop disse faldgruber, og være sikker på altid at have hjælp og støtte, hvis der er noget, man er i tvivl om.

Køberrådgiver og købermægler vs ejendomsmægler

En køberrådgiver og en købermægler er udelukkende købers rådgiver. Køberrådgiveren/købermægleren hjælper dig som boligkøber med at tjekke købsaftalen, samt undersøge alle ejendommens dokumenter. Ikke kun tilstandsrapporten og ejerskifteforsikringen, men også ejendommens øvrige dokumenter og forhold, herunder servitutter, BBR, byggetilladelser, lokalplaner, kloakforhold, eventuelle olietanke samt en række andre vigtige forhold.

Ejendomsmægleren er udelukkende sælgers mand, hvilket blev slået fast ved en lovændring pr. 01.01.2015. Tidligere havde ejendomsmægleren pligt at informere køber om alt vedr. ejendommen. Denne pligt ophørte med den nye lov. Ejendomsmægleren repræsenterer alene sælger, og skal derfor hjælpe og rådgive sælgeren af boligen. Mæglers vigtigste opgave er at sørge for, at sælger får den bedste pris og de bedste vilkår som muligt.

Den nye lovgivning har øget behovet for en rådgiver til køber markant. Hvor ejendomsmægleren tidligere var ”mægler” og dermed indirekte mæglede mellem sælger og køber, så er ejendomsmægler i dag udelukkende SÆLGER´s mand eller kvinde. De færreste købere er klar over denne væsentlige ændring.

En køberrådgivers vigtigste opgave er at forklare dig som boligkøber, præcist hvad det er for en bolig, du er i færd med at købe. Købermægleren kan også hjælpe dig med forhandle pris på boligen. Og dermed være med til at sikre dig de bedst mulige vilkår, som køber. Det er vigtigt at have den form for køberrådgivning, når man skal investere i et nyt hjem, som man skal bo i de næste mange år.

Samlet kan man sige, at ejendomsmægleren har fokus på at give sælger så mange fordele som muligt i handlen. Køberrådgiveren og købermægleren trækker den anden vej, og forsøger at gøre handlen og vilkårene så rimelige for dig som køber som muligt.

Køberrådgiver vs boligadvokat

Boligadvokat eller køberrådgiver – kært barn har mange navne. Men begreberne dækker over det samme. Nemlig, en professionel ekspert der kan guide dig sikkert igennem den juridiske jungle, som det kan være at finde rundt i alle de dokumenter og bilag der er når man skal købe en ny bolig.

 Advokater, jurister, ejendomsmægler eller byggesagkyndige kan alle være gode til køberrådgivning. Når du søger en kompetent rådgiver, er det ikke vigtigt, hvilken titel vedkommende har. Det vigtige er om vedkommende udfører opgaver juridisk korrekt samt har kompetencerne indenfor det specifikke område som søges afdækket og belyst samt ikke mindst er ansvarsforsikret!

Hvad er forskellen på en købermægler og boligadvokat?

Hvis du ønsker at benytte en boligadvokat i forbindelse med dit boligkøb, skal du som køber være opmærksom på, at boligadvokaten typisk kun varetager den juridiske dokumentgennemgang. Ved at benytte en købermægler får du derimod din helt egen personlige sparringspartner, som kan rådgive dig gennem hele købsprocessen fra start til slut. Købermægleren kan blandt andet hjælpe dig med gratis købsvurdering og prisforhandling gennem købsprocessen samt besigtigelse af den bolig du har kig på med eller uden byggesagkyndig. 

Vi har kompetente samarbejdspartnere som står for juridisk gennemgang, Vurdering og prisforhandling, byggeteknisk gennemgang og finansiel rådgivning. På denne måde har du al ekspertise samlet et sted. Samarbejdspartnerne er ALLE ansvarsforsikret, hvis der skulle blive begået en ansvarspådragende fejl. På den måde er du som køber sikret imod sådanne fejl.

Hvad er forskellen på en købermægler og en køberrådgiver?

En køberrådgiver har typisk samme funktion som en købermægler og varetager udelukkende købers interesser i forbindelse med boligkøbet, mens sælgers ejendomsmægler udelukkende er sælgers mand og forsøger at skaffe sælgeren de bedst mulige vilkår. En køberrådgiver fungerer som købers mand, der skal skaffe køber de bedste vilkår.

En køberrådgiver erstatter således den traditionelle boligadvokat som købere tidligere har benyttet sig af. Bemærk, titlen som køberrådgiver er ikke en beskyttet titel. Det vil sige, at alle i princippet kan kalde sig for køberrådgiver.

Titlen som købermægler er imidlertid beskyttet og må kun bruges af personer som er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ejendomsmæglerregister. På denne måde kan du som køber trygt stole på, at den rådgivning du modtager, foretages af en professionel og registreret mægler som kan give den helt rigtige rådgivning i forbindelse med dit boligkøb.

Er der penge at spare ved at bruge en købermægler?

Ved at bruge én af vores samarbejdspartnere får du din helt egen personlige, erfaren og dedikeret købermægler til at vurdere, om den ejendom du kigger på, er korrekt prisfastsat, og om der er basis for et afslag i den udbudte pris. På den måde undgår du som køber at betale for meget for boligen.

Vores samarbejdspartnere bliver ved prisforhandlingen kun aflønnet, hvis der opnås et prisafslag. Man kan med andre ord sige: ”Intet afslag – ingen regning”.

Fordelen ved at benytte en købermægler

En købermægler har en bred viden om boligmarkedet samt om regler og procedurer i forbindelse med boligkøb. Derudover er købermægleren specialiseret inden for køberrådgivning, salg, forhandling og behovsafdækning og kan hjælpe dig med at gennemskue indhold og betydning af dokumenter og begreber som købsaftale,fortrydelsesret, rådgiverforbehold, tinglysning, tilstandsrapporter, ejerskifteforsikring, dokumenter fra ejer- eller grundejerforening mv.

Købermægleren vil ofte yde dig en mere helhedsorienteret rådgivning end den traditionelle køberrådgiver eller boligadvokat. Det er derfor en god idé at tage fat i en købermægler så tidligt som muligt i købsprocessen. På denne måde får du som køber en helhedsorienteret købsoplevelse.

Valget et dit

I sidste ende er det naturligvis dit valg, om du ønsker at benytte en boligadvokat, en køberrådgiver eller en købermægler i forbindelse med dit forestående boligkøb. 

Vi kan hjælpe dig uanset hvilket behov du har – kontakt os for nærmere information.

Vi sikrer dig den rigtige pris på boligen

Vores samarbejdspartnere og deres købermæglere har det  som deres mål at sikre dig den bedst mulige pris på boligen. Vi ved, at prisen er afgørende for din boliginvestering, og vi gør alt for at sikre, at du får den rigtige pris.

De har den nødvendige erfaring og ekspertise til at forhandle pris og vilkår med ejendomsmægleren, der repræsenterer sælgeren. Vores købermæglere sørger for  at undersøge markedet og vurdere boligen, så de kan sikre, at prisen er fair og rimelig.

Du kan være sikker på, at vi gør alt for at sikre dig den bedst mulige pris på boligen. Vi er dedikeret til at varetage dine interesser og sørger for, at du får den rigtige service og pris på den bolig, du drømmer om.

01

Erfarne købermæglere

Vores samarbejdspartnere og deres mæglere er erfarende og har i gns +10 års erfaring fra ejendomsmæglerfirmaer i hele landet. De har herfra god indsigt i prisstrukturen. De har adgang til data på arkiv niveau og på aktuelt niveau og kan derfor sammenligne ejendommene mod hinanden.

02

Pris Forhandling

Pris forhandling kan være udfordrende og kræver høj grad af ekspertise for at have den fornødne effekt og resultat. Vores partnere har erfaringen og værktøjerne til at få forhandlet den rigtige pris på din bolig. Det kan være dyrt at lade være.

03

Tidsfaktor og konjunktur

Det er ikke nogen hemmelighed at konjunturer og tidsfaktorer har stor indvirkning på den fohandlingsposition du har som køber. Vil du udnytte konjunkturerne og markedet kan vi og vores samarbejdspartnere hjælpe.

Digital Service

Det er nemt – det er altid tilgængelig!

Digitalt skrivebord

Vi samler alle dokumenter, bilag, email, sms og aftaler i skyen således du har adgang hertil 24/7. På den måde har du ALTID adgang uanset hvor du er.

Digital signatur

Alle dokumenter underskrives digitalt. Det er nemt, det er sikkert, det er hurtigt og effektivt.

Fælles platform

Dokumenter og bilag kan deles nemt og effektivt mellem sagens parter - sælger, sælgers ejendomsmægler, sælgers pengeinstitut og selvfølgelig dig som køber og dine rådgivere og din bank. Det giver maksimalt overblik!

Support

Vi er stolte og glade for vores support. Vi oplever den virker og den giver mening i en til tider hektisk proces. Det tilskriver vi vores personale og det system og de guides vi har udviklet. Det fortjener du og din kommende bolig.

Finansiering

Realkredit finansiering

Se låneberegnere her

Vi er med dig hele vejen

Boligfinansiering og Risikoprofil

Ydelse og afdragsprofil

Det er afgørende at få valgt den rigtige ydelsesprofil. Den bør afstemmes med din risikoprofil og dine indkomst og formueforhold.

Risikoprofil

Sakl det være variabel eller fast rente, konvertibelt eller inkonvertibelt, serrielån eller annuitetslån, afdragsfrihed osv
Få rådgivning nu

Vores service som købermæglere eller køberrådgivere omfatter også rådgivning omkring boligfinansiering. Vi ved, at finansieringen af din bolig er en vigtig faktor, og vi ønsker at hjælpe dig med at finde den bedst mulige løsning.

Vi hjælper dig med at indhente tilbud fra flere banker, så du kan sammenligne og vælge den bedste finansiering til din nye bolig. Vi tager højde for din risikoprofil og sørger for at finde en løsning, der passer til dit budget.

Vi ønsker at sikre dig den bedst mulige handel, og det inkluderer også at sørge for at du får den bedste finansiering til din bolig.

Derudover ser vi også efter muligheder for besparelser, f.eks. i forhold til gebyrer, og forhandler dette på dine vegne, så du kan fokusere på at finde din drømmebolig.

GRATIS Køberrådgivning?

Ja, det kan faktisk godt lade sig gøre. Alt du ser her på siden er GRATIS. Vi har sammen med vores samarbejdspartnere sammensat flere pakker og løsninger. Prisen herpå variere og nogle er til en fast lav pris og andre resultatafhgængige. Vi hjælper dig gerne med at finde den rigtige løsning for dig?

Alle vores samarbejdspartnere garanterer i øvrigt pris match og intet honorar hvis handlen ikke gennemføres. Altså ingen handel - ingen regning! Så kan du være SIKKER på via os ALTID at få den bedste handel og vilkår.

Berigtigelse - DKK 2.995,-

Berigtigelse af ejendomshandel inkl udarbejdelse af skøde, tinglysning og frigivelse af deponerede midler. Her får du ingen rådgivning men alene dokumentekspedition.

Købermægler Fuld pakke DKK 9.999 + 10%

Fuld pakke er GRATIS for køber i den forstand honoraret udgør en pct-del af den besparelse købermægleren kan forhandle til køber. Du beholder således selv 90% af besparelsen. Opnåes der således et afslag på min kr. 100.000 kan honoraret anses for værende GRATIS.

Køberrådgiver Fast pris - DKK 9.999

Her er du sikret en fast pris på den fulde pakke uden forhandling med sælger og sælgers ejendomsmægler. Inkl gennemgang af alle dokumenter og berigtigelse af handlen.

Hvad koster en køberrådgiver eller købermægler?

Prisen varierer, men det koster typisk mellem 5000 og 12.000 kroner at få en professionel rådgiver til at hjælpe dig i forbindelse med købet af en bolig. Dertil kommer typisk for købermægler en provision på 10% af det beløb, som det lykkes købermægleren at få forhandlet af prisen. Så hvis du får et afslag på 300.000 kroner, skal du altså afgive købermægleren 30.000 kroner oveni salæret.

Det er vigtigt at bemærke, at det kan variere fra købermægler til købermægler og det kan også variere fra bolig til bolig, hvor meget man kan forhandle prisen ned. Derfor anbefaler vi altid at undersøge og sammenligne priserne hos flere forskellige købermæglere, før du træffer dit valg.

Men i det store perspektiv, kan en købermægler være en god investering, da det kan hjælpe dig med at få en bedre pris på boligen og sikre dig en tryg og overskuelig boligkøbsproces.

Berigtigelse

Ingen rådgivning
kr 2995
00
 • skøde
 • refusionsopgørelse
 • tinglysning
 • frigivelse
 • Ekskl. stempel og gebyr
Billigst

Købermægler

Fuld pakke - Honorar på kr. 9.999 + 10% af afslaget i købesummen
kr 9999 +
10 pcocent
 • Gennemgang dok.
 • Vurdering af bolig
 • Forhandling af pris
 • Byggeteknisk rådgivning
 • Berigtigelse
 • Køber har ikke selv forhandlet med sælger
Populær

Køberrådgivning

Fuld pakke - Fast pris
kr 9999
00
 • Gennemgang dok.
 • Vurdering af bolig
 • Byggeteknisk rådgivning
 • Berigtigelse
Mest solgte

Er det nødvendigt med en køberrådgiver eller en købermægler?

Det er ikke et krav at have en rådgiver, når man køber bolig, men det kan være en god idé. En køberrådgiver og en købermægler er en professionel rådgiver, der kan hjælpe dig med at undersøge og forstå det, du køber. Køberrådgiverens vigtigste opgave er at sikre, at du som boligkøber forstår præcist, hvad det er for en bolig, du er i færd med at købe, og at du får de bedst mulige vilkår som køber.

Købermægleren gør det samme som køberrådgiveren, men herudover vil en købermægler ligeledes kunne tilbyde dig forhandling af pris med sælgers ejendomsmægler og sælger. Købermægleren vil også kunne være dig behjælpelig i hele processen før du har fundet den rigtige bolig.

Købermægleren vil således ofte yde dig en mere helhedsorienteret rådgivning end den traditionelle køberrådgiver eller boligadvokat. Det er derfor en god idé at tage fat i en købermægler så tidligt som muligt i købsprocessen. På denne måde får du som køber det fulde udbytte af din købermægler og en mere helhedsorienteret købsoplevelse.

Hvis du er usikker på boligmarkedet, har svært ved at vurdere boliger eller ikke har erfaring med at forhandle priser og vilkår, kan en købermægler være en god investering og støtte. De kan også hjælpe dig med at undersøge boligens tilstand, undersøge dokumenter og bilag samt hjælpe dig med at finde den bedste finansiering til boligen ud fra den risikoprofil du har eller ønsker.

Investering i en ny bolig er som oftest en af de største investeringer vi foretager os som forbrugere, og derfor er det vigtigt at sikre sig de bedst mulige vilkår. En køberrådgiver eller købermægler kan hjælpe dig med at træffe velovervejede beslutninger og sikre, at din boliginvestering er en god og tryg én. Det kan tage mange år at rette op på en forkert eller ikke optimal investering.

Så i det perspektiv kan det være en god idé at bruge en køberrådgiver eller købermægler, da det kan give dig tryghed og sikker dig din investering forbliver med at være en positiv en for dig og din familie.

Er køberrådgiver og advokat det samme?

Nej, en køberrådgiver og en advokat er ikke det samme.

En køberrådgiver er en professionel rådgiver, der hjælper dig gennem selve købsprocessen når du skal købe bolig, mens en advokat er en juridisk ekspert, der kan rådgive og bistå dig med juridiske spørgsmål og dokumenter i forbindelse med boligkøbet. 

Forskellen er større når det drejer sig om købermægleren vs køberrådgiveren og advokaten.

En købermægler er typisk din egen rådgiver under hele købsprocessen og er således med under hele forløbet. Købermægleren kan hjælpe dig med at finde drømmeboligen, undersøge boligen og alle dokumenterne og bilagene, afklarer byggetekniske udfordringer, forhandle pris og vilkår, rådgive om finansiering og andre praktiske spørgsmål i forbindelse med boligkøbet.

En køberrådgiver er typisk dækket af en ansvarsforsikring, hvilket betyder, at man som køber har et sted at henvende sig, skulle der ske rådgivningsfejl. Men det er ikke alle køberrådgivere der er forpligtet til at være ansvarsforsikret, så det er vigtigt at undersøge dette inden man vælger en køberrådgiver. Købermægler og advokater er derimod altid dækket af ansvarsforsikring, så man som køber har et sted at henvende sig, skulle der ske fejl i rådgivningen.

Alle vores samarbejdspartnere og rådgivere er dækket af en ansvarsforsikring! Det sikrer dig som køber mest muligt.

Bliv GRATIS medlem af vores KØBERKLUB?

Bliv tilmeldt vores Køberklub og modtag løbende information om boligmarkedet, guides og klubtilbud

Få din egen rådgiver

Udfyld formularen og vi kontakter dig snarest.

Du binder dig ikke til noget.

Kontakt Information
Type rådgivning
Nuværende boligform
Erfaringsniveau

Tilbud på Køberrådgivning

Kontakt med en køberrådgiver